ТЕАМ ООД

Пътят към съвършенство

QAD ERP PDF Print
ERP QAD - QAD ERP
Thursday, 27 November 2014 13:02

Партньорството с QAD

За да отговори на нуждите на българските производители от  работещи, доказани ERP решения, изградихме  дългосрочно партньорство с американската фирма QAD Inc, Калифорния. QAD се е посветила на разработката на вертикални решения за производствени предприятия с глобални географски разпръснати структури, както и за малкия и среден бизнес. За целта корпоративните ERP решения на QAD(известна с ядрото си MFG/PRO) се  предлагат на 34 езика, с необходимата локализация за всеки регион, в т.ч. и на български.

QAD Вертикална насоченост

Екипът на QAD използва многогодишен опит в работата с клиентите и експертното познание на бизнеса в индустриите Храни и Напитки, Автомобилостроене, Стоки за Потребление, Медицински стоки/Високотехнологични продукти/Фармация, Електроника и Промишлени продукти. QAD непрекъснато разработва нови версии и допълва функционалността на системата от корпоративни решения, използвайки  развитието на  комуникационните технологии,   и потребностите на водещи клиенти в секторите, на които се е посветила.

 

 

 

QAD визията — Ефективното предприятие

QAD насочва своите усилия към всяко производствено предприятие за  най-доброто му функциониране, и за да бъде то едно „Ефективно предприятие”. Това означава да изпълнява всеки бизнес процес с върхова  ефективност  и перфектна настройка за постигане на стратегическите цели на компанията. Тази цел ръководи QAD при разработка на продуктите и целите, които си поставя с ангажираността си към клиентите.

Бизнес процесите и показателите, които компаниите си поставят при преследване на Ефективното Предприятие разграничават компаниите. За всяка фирма, за да стане Ефективно Предприятие, е важно да може да дефинира най-добрите практики за своите бизнес процеси, и да може да измерва ефективността на всеки бизнес процес. За да осигури това, QAD има разработени приложения, услуги и и критерии, които посочват най-добрите практики, предоставят лесно измерване, и могат да бъдат приложени лесно.

Технологията за внедряване  на QAD  е проектирана за опростяване на внедряването на решенията на QAD и за измерване на ефективността на новите процеси.

ERP QAD  е:

  • Един пълен пакет за производствено предприятие
  • Построен върху Service Oriented архитектура (SOA)
  • Нова версия на потребителския интерфейс QAD .NET
  • Едно глобално решение
  • Важна стъпка към визията на QAD за перфектния строен пазар.

QAD 2013 включва следните Приложни Пакети:

     • QAD Финанси  Финансов пакет, който позволява  на производителите да канализират своите финансови процеси  от планирането до осчетоводяване и отпечатване  на отчети.  

     • QAD Управление на Клиентите  Осигурява повишена отговорност чрез взаимодействие и управление на клиентската база данни и търсенето.

     • QAD Производство  Дава възможност на компаниите да намаляват разходите и увеличават капацитета за производство с използване на последните техники за създаване на производствени графици, включително възможността за поддръжка на Lean производства

     • QAD Верига на Доставките  Включва модули, които помагат за подобрение на управлението  на доставките и доставчиците чрез взаимодействие в реално време

     • QAD Сервиз и Поддръжка  – Осигурява възможност за след-продажбен сервиз и поддръжка на продуктите – управлява гаранционното следене, сервизни повиквания и ремонтите

     • QAD Поддръжка на Оборудването  Управлява жизнения цикъл на дълготрайните активи от планирането до инсталацията, обслужва профилактичната дейност и ремонтите, и управлява склада за резервни части

     • QAD Аналитика Помага на компаниите да анализират данните, които измерват бизнес производителността в ключови области

     • QAD Интероперативност  Позволява използването на мобилни база данни и гъвкави операционни системи, работи с QAD QXtend интеграционни нива, за да направи възможен достъпа до всички елементи на Приложенията на QAD.

Функционалността на решенията на QAD се допълва с:  

  • Управление на Глобалния Транспорт във веригата на доставките  
  •  Управление на проекти
  • Управление на Склад ( AIM)
  • Track and Trace (Проследяване на партиди)

 

 
Намирате се в  : Home ERP/CAE/CMMS QAD QAD ERP