ТЕАМ ООД

Пътят към съвършенство

Ansys Students PDF Print
CAD Системи & Инжeнерен Анализ - ANSYS
Friday, 09 June 2017 13:05

Образователна програма на ANSYS

Инженерната симулация играе нарастваща роля в областта на науката и инженерството на университетско ниво. Студентите го използват, за да научат физика и да получат практически опит в реални условия, което води до по-задълбочено разбиране на инженерните концепции. Следдипломните изследователи прилагат симулационни инструменти за решаване на сложни инженерни проблеми и произвеждат данни за своите магистърски или докторски дисертации.

Идеалното симулациионно решения  за университетите е това, което е достатъчно гъвкаво, за да бъде полезно за различни групи потребители с различна степен на компетентност, от студенти и преподаватели до докторанти и преподаватели. ANSYS предоставя широк спектър от достъпни технологии и услуги, които да спомогнат за посрещане на тези разнообразни и променящи се нужди. Университети, колежи и изследователски институти по целия свят се обръщат към ANSYS за висококачествени симулационни решения, за да се гарантира, че студентите получават възможно най-добро инженерно образование.

ANSYS, Inc., лидер в осигуряването на съвместна работа на инженерите, дава пример за своя постоянен ангажимент към инженерното образование чрез Образователната програма на ANSYS, Inc. Понастоящем тя подпомага над 2000 колежа, университети и образователни институции по целия свят в преподаването на основите на анализа по МКЕ.

 

Портфолио на академичните продукти

ANSYS Academic продукти се използват от хиляди университети и колежи в повече от 60 държави с десетки хиляди потребители в световен мащаб. Причината? ANSYS осигурява изключителна стойност, поставяйки основата за образователни и други възможности, които произтичат от използването на най-добрите инженерни инструменти за симулация в клас. Евтините и високопроизводителни пакети на ANSYS включват структурна, термична, динамика на флуидите, експлицитна динамика, електроника и мултифизични солвери, ANSYS Workbench, CAD инструменти за импорт, твърдотело моделиране, усъвършенствани функции за "meshing" и последваща обработка.

За да научите повече за продуктите ANSYS Academic, ценообразуването или наличието на решения в целия кампус, моля

свържете се с нас.

 

 

 Безплатно изтегляне на студентски продукти

ANSYS Student продуктите са въвеждащи софтуерни пакети за студенти по инженерство, които се интересуват от изучаването на основите на симулацията, като в същото време получават достъп до най-съвременните симулационни процеси.

 

Възобновяемият лиценз за дванадесет месеца е свободен и може да бъде изтеглен и използван от студенти навсякъде по света. Предлагаме два ученически продукта тук.

 

Изтеглете брошурата от тук : ANSYS Student Products (PDF)

 

 Онлайн магистърска степен по инженерна цифрова симулация с ANSYS

Техническият университет в Мадрид (UPM) предлага онлайн магистърска степен с цел обучение на експерти в изчислителната симулация на флуидна механика и твърдотела механична симулация, използвайки инженерния симулационен софтуер ANSYS. Учебната програма е ориентирана към практически приложения, подходящи за редица отрасли (енергетика, автомобилостроенето, аеронавтиката, строителството, гражданското инженерство, военноморския, железопътния, индустриалното оборудване и др.).

 

Магистърската програма има модулно съдържание, което включва, наред с други предмети, и нелинейност, имплицитна и ясна динамика, аеродинамика, турбулентност, изгаряне, взаимодействие, оптимизация, мултифизично свързване и др.

 

Поради гъвкавостта на магистърската програма студентът може да реши модула (ите), който да вземе за всеки семестър (само модулите, взети за всеки семестър ще бъдат платени). Също така, студентът може да реши да спре в едно от трите налични нива, така че общата продължителност на програмата може да бъде между 1 и повече от 6 семестъра. 

Въпреки че съдържанието на магистърска степен е създадено в сътрудничество с ANSYS, Техническият университет в Мадрид носи пълна отговорност за този курс и всички кандидатури трябва да бъдат направени чрез сайта за записване в университета.

Моля, свържете се с This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it по всички въпроси.

 
Намирате се в  : Home ANSYS ANSYS Students