ТЕАМ ООД

Пътят към съвършенство

GTX PDF Print
CAD Системи & Инжeнерен Анализ - GTX
Tuesday, 01 April 2008 13:10

GTX Корпорацията е специализирана в разработката на специализиран софтуер за конверсия на растерни изображения във векторен вид и редактиране с цел осигуряване на интеграцията на хартиените носители на информация в CAD среда. GTX продължава да отговаря на нуждите на своите клиенти и партньори от цял свят предлагайки най - новите и технологично развити решения за нуждите на EDM ( Electronic Data Management ) и CAD потребителите. Сега GTX предлага нови интелигентни решения и за документи с малък формат за лесно почистване и конверсия. GTX е една от основателите на разработките на софтуер за редактиране на растерни изображения и конверсия.

GTXImage CADTM PLUS/ GTX® ICR PLUSTM
Това е софтуерен пакет за обработка и редактиране на растерни изображения, професионална CAD чертожна система и интелигентна растер/вектор конверсия. Този продукт е един мост между хартиените архиви и CAD системите.

AUTOMATIC CONVERSION Бърза конверсия на избрани или всички растерни изображения в CAD формат автоматично, без да се налага пречертаване и проследяване на линии. Избраните растерни обекти се конверсират автоматично в CAD обекти като линии, дъги, окръжности, полилинии а също така и ASCII или Unicode текст.

GTX® ICR PLUSTM е един допълнителен модул включен към GTXImage CAD PLUS, който е базиран на една хибридна neural-net технология даваща възможност за интелигентно разпознаване на символи за една CAD среда. Този разпознаващ инструмент позволява на потребителя да обучава софтуера с цел автоматично разпознаване на текстови символи в съответствие със специфичните за компанията или индивидуални стилове и стандарти. Обучаващите файлове могат да бъдат създавани или прибавяни към други обучаващи файлове за бъдеща употреба.ПРЕДИМСТВА
Конверсия на геометрия и контури - Разпознава и конвертира геометрия ( линии, дъги, окръжности, стрелки) от машинни чертежи. Разпознава и преобразува контурни полилинии от технически илюстрации, карти и др. Разпознава границите на избраните растерни обекти, такива като технически илюстрации, граници на карти и др. Използването на GTX функциите за разпознаване на текст и преобразуване както и възможността да разпознава текст независимо от неговата ориентация и дори в случаите когато този текст е допрян до друга геометрия предоставя допълнителни удобства за потребителя.

GTX Raster CAD® PLUS подобрява вашият процес на проектиране чрез модифициране на хартиените документи директно в среда на AutoCAD. Този продукт на GTX е всепризнат като най-мощно и удобно средство за обработка на сканирани растерни изображения, тяхното редактиране и конверсия в среда на AutoCAD. За повече информация - www.gtx.com
 
Намирате се в  : Home ERP/CAE/CMMS GTX