ТЕАМ ООД

Пътят към съвършенство

ANSYS - Инжeнерен Анализ PDF Print
CAD Системи & Инжeнерен Анализ

ANSYS, Inc.

 Seminar Ansys 2017ansys 18.1

 

Уважаеми ANSYS потребители,

 

На 31 Януари, 2017, бе представена най-новата версия  ANSYS 18, която  задълбочава и укрепва ANSYS платформата за инженерна симулация, и включва нови инструменти, за да  подкрепя всяка стъпка от процеса на разработване на продукта. В няколко сесии  експертите отговаряха на въпроси относно важните за вас функции. Може да видите архивирани тези web-инари:  Taming Product Complexity with Pervasive Engineering Simulation.

Какви функции се включват в различните конфигурации на ANSYS може да видите , като си изтеглите информацията от следния линк: Ansys Capabilities 18

 

 

От 45 години ANSYS, Inc. доставя на производствените и разработващи компании средствата, от които те се нуждаят, за да получат инженерните им дейности максимална ефективност, разработвайки универсалния софтуерен пакет за анализ по метода на крайните елементи (МКЕ) ANSYS. Сега ANSYS, Inc. има водеща позиция сред всички доставчици на софтуер за автоматизация на инженерния труд - инженери от всички отрасли са избрали ANSYS, Inc. за да отговори на изискванията им за инженерна симулация.

Компанията е създадена през 1970 г. от д-р Джон Суонсън под иметo SAS, Inc. (Swanson Analysis Systems). На 12 януари 1994 г. е регистрирана холдинговата компания ANSYS, Inc. обхващаща ASN Systems, Ltd., SAS IP, Inc. и ANSYS Foreign Sales Corp. На 20 юни 1996 г., ANSYS, Inc. обяви първоначално публично предлагане на 3.5 милиона обикновени акции на борсата NASDAQ, в резултат на което беше получена чиста сума от 41 милиона долара. В следващите няколко години към структурата на ANSYS бяха присъединени няколко компании с техните решения, такива като CFX, FLUENT и др. Общите приходи на ANSYS, Inc. за 2007 г. са 385 милиона долара, а чистата печалба - 82 милиона долара. В ANSYS работят повече от 1 400 човека, а продажбите и обслужването на клиентите се извършват от 49 местни дистрибутори с повече от 81 офиса в 34 страни.  ANSYS има  инсталирани повече от 83 000 фирмени работни места и повече от 100 000 университетски работни места по целия свят. Между компаниите използващи продуктите на ANSYS са ABB, BMW, BHTC, Hyundai, IMI, Chrysler, General Motors, Boeing, VolksWagen, Pratt&Whitney, Bosch, Siemens, Black&Decker, Whirpool и много други.

 

 

Партньори на ANSYS/Solution Partners

Партньорството на ANSYS с компаниите разработващи специализирани програмни пакети е с цел интеграция на техните продукти  с несравнимо по-мощни решения за проектиране, анализ и оптимизиране. Така активно се насърчават разработчиците на тясно специализиран софтуер да използват технологията на ANSYS, най-мощната технология за мултифизичен анализ на свързани полета в промишлеността, като среда за разработка.

Интеграцията с продуктите на ANSYS осигурява единен графичен потребителски интерфейс (GUI) и съвместимост на файловете и данните между една богата продуктова линия и множество компютърни платформи.

Отворената архитектура на ANSYS позволява на участниците в ESP да създават продукти за конкретни нужди, които ползват възможностите на този мощен софтуер за анализ на конструкции. При интегрирането на една програма в някои от продуктите на ANSYS, потребителят получава достъп до допълнителни, специализирани възможности от обхвата на ANSYS. Следва списъкът на участниците в ESP към момента.

Anker-Zemer Engineering AB - LINFLOW ; Applied Research Associates, Inc. - ProFES ; Automated Analysis Corp. - COMET/Acoustics ; CADSI - DADS ; C-MOLD - C-MOLD ; DatapointLabs - TestPaks ; Dynamics Design Solutions (DDS) - FEMtools ; Engineous Software, Inc. - iSIGHT ; GTE Internetworking - SARA ; International TechneGroup Incorporated (ITI) - CADfix, CAD/IQ ; Ingeciber, S.A. - CivilFEM for ANSYS ; Livermore Software Technology Corp. (LSTC) - LS-DYNA ; LMS Numerical Technologies - SYSNOISE ; Mallett Technology, Inc. - Composite Pressure Vessel (MTI/CPV) ; Materials Engineering Research Laboratory (MERL) - FLEXPAC ; Mechanical Dynamics - ADAMS ; Mechanical Dynamics Ltd. - QwikSimm ; MEMSCAP S.A. - MEMS Pro ; Network Analysis - SINDA/G ; Northwest Numerics, Inc. - Z-mat ; PADT, Inc - AnsPAK ; Phoenix Integration, Inc. - ModelCenter ; Platform Computing Corporation - The LSF Suite ; Safe Technology Limited - FE-SAFE ; Think Peak, Inc. - Peak Productivity Plug-Ins ; QRDC, Inc. - VECAS ; Resolution Technologies, Inc. - VirtualView; ZONA Technology, Inc. - ZAERO (Flutter Link for ANSYS).

CivilFEM на Ingeciber, S.A. е едно разширение и адаптация на програмата ANSYS за нуждите на строителното проектиране.
Комбинацията с ANSYS, с поделено ползване на (GUI) и на резултатите осигурява на проектантите в строителството възможността да прилагат анализа по МКЕ към широк кръг от проблеми, в съответствие с нуждите и изискванията на този отрасъл, използвайки възможностите на една мощна и висококачествена програма като ANSYS (ISO-9001). Към големите възможности на ANSYS "CivilFEM" добавя някои уникални характеристики, създадени специално за улесняване на работата на строителните инженери, каквито са автоматичния генератор на гредови сечения с най-често срещаните бетонни и стоманени сечения (което улеснява създаването на модела), библиотека от материали и модул за интелигентно комбиниране на случаите на натоварване. В този модул програмата избира между множество различни хипотези и коефициенти най-благоприятното, или най-неблагоприятното съчетание на товари за да постигне зададена цел(и). Това е едно много важно средство за света на строителното инженерство, където комбинирането на товарите е много често явление. Освен това "CivilFEM" предлага допълнителни специфични възможности за по-сложни проблеми в строителното инженерство, както и проектирането и проверката на бетонни и стоманени конструкции съгласно американските и европейски строителни норми (кодове).

"CivilFEM" има модулна структура и се състои от основен продукт CivilFEM INTRO и специализирани модули за конкретни нужди на строителното инженерство (нелинейни свойства на бетона, предварително напрегнат бетон, мостови конструкции, язовирни стени и земна механика), позволявайки на потребителят да закупи само това от което се нуждае. Наскоро беше пусната на пазара новата версия на основния продукт "CivilFEM INTRO", която може да се продава в комплект с 4 различни опции на ANSYS: Ansys/Structural Option I и Ansys LinearPlus Options I, II и III. Единственото различие между тези опции е ограничението в броя на възлите и елементите на крайноелементния модел. Освен като комплект в горните опции "CivilFEM INTRO" може да се закупи и като добавка към всеки продук на ANSYS. Специализираните модули се добавят към "CivilFEM INTRO" и първият от тях (нелинейни свойства на бетона) беше пуснат на пазара през декември 2000.

CADfix на International TechneGroup Incorporated (ITI) е предназначен за автоматично коригиране и поправка на CAD модели. Със своя мощен (GUI) "CADfix" оценява геометричните и топологични несъвършенства на CAD моделите и извършва необходимите корекции - автоматично или интерактивно. Даннните могат да бъдат импортирани в "CADfix" чрез IGES, STEP, Parasolid, ACIS SAT, CADDS, STL и AutoCAD. Впоследствие данните могат да бъдат изведени директно в ANSYS или в IGES, STEP, Parasolid, ACIS SAT, STL и CADDS. CAD/IQ (Качество и Ползваемост на CAD Модели) позволява на потребителите да анализират CAD модели за да открият и визуализират скритите геометрични/топологични грешки и аномалии. CAD/IQ работи директно с Pro/E, I-DEAS, CATIA, UG и други продукти базирани на Parasolid като SolidWorks, Solid Edge и др. CAD/IQ също работи с IGES и STEP.

MEMS Pro е мощен комплект от програми за проектиране за Intel PC на компанията MEMSCAP S.A., предназначен за разработка на Микро-Електро-Механичните Системи (MEMС). Напълно интегрираният комплект включва възможности за напълно потребителско и автоматично синтезиране на схемата на електронни системи и на специфични МЕМС устройства, въвеждане на схемното решение, симулация на ниво система или устройство, тримерно твърдотелно моделиране, физическа проверка, оптимизация и статистически анализ, както и проектиране на обкръжението. "MEMS Pro" позволява на инженерите занимаващи се с МЕМС да създават твърдотелни модели на устройства от двумерни схеми като използват симулация на процеса с всички негови характеристики. Твърдотелният модел се създава чрез технологията ACIS SAT, след котето може да бъде импортиран в мощната среда на ANSYS/ Multiphisics за анализ по МКЕ чрез ANSYS/Connection за SAT.

MEMS EDA Unix осигурява моделиране и генериране на схеми на МЕМС за програмите Mentor Graphics и Cadence. Компанията MEMSCAP S.A интегрира средства за проектиране на други компании в една обща среда за проектиране. Основните елементи та тази среда са: генератор на схеми, базиран на поведението на системата; транслатор на физическата схема в тримерен твърдотелен модел; транслатор на твърдотелния модел в поведенчески модел. VULCAIN е общата инженерна платформа за МЕМС (т.е. библиотеки независими от процеса). Библиотеката включва набор от поведенчески модели на МЕМС устройства, позволявайки симулации по смесена технология върху множество домейни. Библиотека за МЕМС съдържа ниво от блокове за построяване на модела, както и ниво от модели на устройства, написани на езика HDL-A. Библиотеката съдържа и генератори на основните устройства за различните технологии на обработка, и по-конкретно: обемна микромашинна обработка, повърхностна микромашинна обработка и интегрална електроника. KANAGA е MCNC/Cronos леярски модул. Библиотеката включва набор от поведенчески модели на МЕМС устройства, който позволява симулации по смесена технология върху множество домейни. Библиотека за МЕМС съдържа ниво от блокове за построяване на модела, както и ниво от модели на устройства, написани на езика HDL-A Библиотеката съдържа и генератори на базови и усложнени устройства за технологията за повърхностна микромашинна обработка на MUMP. Трите основни категории генератори на устройства са: активни елементи, пасивни елементи и тестови елементи. ANSYS/Multiphisics има интерфейс с продуктите за "Unix" на компанията MEMSCAP S.A, който позволява прехвърляне на геометрията на МЕМС от системите за проектиране на МЕМС. Има директен двупосочен интерфейс със системите за проектиране на компанията MEMSCAP S.A, VULCAIN и KANAGA
 
Намирате се в  : Home ANSYS