ТЕАМ ООД

Пътят към съвършенство

EAM QAD PDF Print
ERP QAD - QAD ERP
Thursday, 13 March 2014 16:02

 

Управление на Активите - EAM(Enterprise Asset Management)

Enterprise Asset Management
Project Accounting
Plant & Equipment Maintenance
MRO Management

 

Enterprise Asset Management е интегрирано решение за операциите по поддръжка на оборудването в предприятието, което дава възможност на компаниите да работят по-гладко, като поддържа съоръженията, за да работят при най-ниски разходи. EAM управлява планирани и непланирани дейности по поддръжка на оборудването, включително и калибровки, управлява поръчки на MRO склада и управлява разходите по проекта за инсталиране на  капиталов актив.


Управление на поддръжката на предприятието: Графици за превантивна поддръжка въз основа на изминало време или отработени часове, за да сведе до минимум времето за престой и максимална производителност

Намаляване на MRO(Maintenance, Repair and Operations) склада: Осигурява по-голяма видимост на MRO склада в множество обекти, които позволяват по-ефективно планиране на резервни части

Осигурява точното осчетоводяване на проекта : Проследява ключовите етапи на проекта и осигурява фактуриране, когато е необходимо според договорните условия

 
Намирате се в  : Home ERP/CAE/CMMS QAD QAD EAM